Yhteystiedot ja rekisteriseloste

Uudenmaan Mönkijät Ry

 

Inkerintie 17
01420 Vantaa

hallitus[at]uudenmaanmonkijat.fi

www.uudenmaanmonkijat.fi


 

Rekisteriseloste

 

Uudenmaan Mönkijät Ry:n jäsenrekisteri

 

2 Rekisterinpitäjä

 

Nimi:              Uudenmaan Mönkijät Ry

Verkkosivut:   www.uudenmaanmonkijat.fi

                       umry.yhdistysavain.fi

Osoite:            Inkerintie 17, 01420 Vantaa

Sähköposti:    hallitus[at]uudenmaanmonkijat.fi

 

 2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö

 

Nimi:                Katja Saarinen

Sähköposti:     etunimi.sukunimi[at]uudenmaanmonkijat.fi

 

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

 

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa. Tietoja käsitellään sähköisellä rekisteripalvelulla (Yhdistysavain Rekisteri) ja tätä varten tietoja tallennetaan palveluntarjoajan (Avoine Oy) palvelimille.

 

4 Rekisterin tietosisältö

 

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi kerätään seuraavat tiedot:

· Jäsenien yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
· Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimikuva, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta)
· Jäsenmaksutiedot (laskutukset, maksusuoritukset)
· Lisätiedot (mönkijä merkki tms.)

 

5 Rekisterin tietolähteet

 

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

 

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

 Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU:n alueen tai ETA:n ulkopuolelle

 

7 Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä. Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Uudenmaan Mönkijät Ry ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

 

 8 Tarkastusoikeus

 

Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle, riittävin tunnistetiedoin sekä omakätisesti allekirjoitettuna.

 

9 Rekisteritietojen korjaaminen

 

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.